Andersen, V. (2017) “Spanske vokativer set i et pragmatisk-funktionelt perspektiv”, HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 14(26), pp. 119-135. doi: 10.7146/hjlcb.v14i26.25642.