Andersen, V. (2017). Spanske vokativer set i et pragmatisk-funktionelt perspektiv. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 14(26), 119-135. https://doi.org/10.7146/hjlcb.v14i26.25642