(1)
Tange, H. Øyvind Dahl 2013. Møter Mellom Mennesker: Innføring I Interkulturell Kommunikasjon. 2. Udg. (1. Udg. 2001). Oslo: Gyldendal Akademisk. 313 Sider. ISBN 978-82-05-44684-7. Pris 399 NKR. HJLCB 2013, 26, 119-121.