[1]
Tange, H. 2013. Øyvind Dahl 2013. Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. udg. (1. udg. 2001). Oslo: Gyldendal Akademisk. 313 sider. ISBN 978-82-05-44684-7. Pris 399 NKR. HERMES - Journal of Language and Communication in Business. 26, 51 (Oct. 2013), 119–121. DOI:https://doi.org/10.7146/hjlcb.v26i51.97442.