Bønding, Sophie, Jørgen Thaarup, Vanja Thaulow, og Flemming Lundgreen-Nielsen. “English Summaries / Danske resuméer”. Grundtvig-Studier 700 (december 31, 2019): 147-150. Set april 11, 2021. https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121910.