Holst, Lasse Stein. “Anmeldelser: Grundtvigs død”. Grundtvig-Studier 70 (december 31, 2019): 130–140. Set juni 24, 2021. https://tidsskrift.dk/grs/article/view/121907.