Lundgreen-Nielsen, F. “Grundtvig Og Censuren”. Grundtvig-Studier, bd. 58, nr. 1, januar 2007, s. 44-90, doi:10.7146/grs.v58i1.16510.