Studier, G. “Forfattere / Authors”. Grundtvig-Studier, Bd. 70, december 2019, s. 151-2, doi:10.7146/grs.v70i0.121911.