Møller, J. F. “Anmeldelser: Hartvig Nissen Som Grundtvigianer”. Grundtvig-Studier, bd. 70, december 2019, s. 141-4, doi:10.7146/grs.v70i0.121908.