Holst, L. S. “Anmeldelser: Grundtvigs død”. Grundtvig-Studier, bd. 70, december 2019, s. 130-4, doi:10.7146/grs.v70i0.121907.