[1]
J. Møller, “Anmeldelser: Hartvig Nissen som grundtvigianer”, grs, bd. 70, s. 141-144, dec. 2019.