[1]
V. Thaulow, “Grundtvig som stridsmand og polemiker”, GRS, bd. 70, s. 79–105, dec. 2019.