Jørgensen, T. (2016) “Den generøse ortodoksi”, Grundtvig-Studier, 67(1), s. 187-194. doi: 10.7146/grs.v67i1.96654.