Møller, J. (2016) “Kirkekamp i en nybrudstid”, Grundtvig-Studier, 67(1), s. 183-186. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96653 (Set: 4juli2020).