Holm, J. (2018) “Breve til Marie Toft fra 1840’erne”, Grundtvig-Studier, 67(1), s. 7-24. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96647 (Set: 11december2019).