Studier, G. (2019) “Forfattere / Authors”, Grundtvig-Studier, 700, s. 151-152. doi: 10.7146/grs.v70i0.121911.