Møller, J. (2019) “Meddelelser fra Grundtvig-Selskabet”, Grundtvig-Studier, 700, s. 145-146. doi: 10.7146/grs.v70i0.121909.