Møller, J. (2019) “Anmeldelser: Hartvig Nissen som grundtvigianer”, Grundtvig-Studier, 700, s. 141-144. doi: 10.7146/grs.v70i0.121908.