Holst, L. S. (2019) “Anmeldelser: Grundtvigs død”, Grundtvig-Studier, 70, s. 130–140. doi: 10.7146/grs.v70i0.121907.