Holst, L. (2019) “Anmeldelser: Grundtvigs død”, Grundtvig-Studier, 700, s. 130-140. doi: 10.7146/grs.v70i0.121907.