Thaulow, V. (2019) “Grundtvig som stridsmand og polemiker”, Grundtvig-Studier, 700, s. 79-105. doi: 10.7146/grs.v70i0.121902.