Bering Solten, Therese. 2015. “Når Troen får øjne. En Studie I Grundtvigs Salmer”. Grundtvig-Studier 65 (1):177-200. https://doi.org/10.7146/grs.v65i1.20952.