Holm, Anders, og Kim Arne Pedersen. 2021. “Knud Eyvin Bugge in Memoriam”. Grundtvig-Studier 71 (1):7-13. https://doi.org/10.7146/grs.v71i1.129512.