Studier, Grundtvig. 2019. “The Latest Publications in the Grundtvig Society Series”. Grundtvig-Studier 70 (december), 153. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121912.