Holst, Lasse Stein. 2019. “Anmeldelser: Grundtvigs død”. Grundtvig-Studier 70 (december):130-40. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121907.