Redaktionen, R. (2018). Forfattere. Grundtvig-Studier, 67(1), 202-203. Hentet fra https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96657