Møller, J. (2016). Kirkekamp i en nybrudstid. Grundtvig-Studier, 67(1), 183-186. Hentet fra https://tidsskrift.dk/grs/article/view/96653