Lundgreen-Nielsen, F. (2007). Grundtvig og censuren. Grundtvig-Studier, 58(1), 44–90. https://doi.org/10.7146/grs.v58i1.16510