Studier, G. (2019). Forfattere / Authors. Grundtvig-Studier, 70, 151-152. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121911