Møller, J. (2019). Meddelelser fra Grundtvig-Selskabet. Grundtvig-Studier, 70, 145-146. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121909