Møller, J. (2019). Anmeldelser: Hartvig Nissen som grundtvigianer. Grundtvig-Studier, 70, 141-144. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121908