Holst, L. S. (2019). Anmeldelser: Grundtvigs død. Grundtvig-Studier, 70, 130–140. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121907