Thaulow, V. (2019). Grundtvig som stridsmand og polemiker. Grundtvig-Studier, 70, 79-105. https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121902