(1)
Møller, J. Kirkekamp I En Nybrudstid. grs 2016, 67, 183-186.