(1)
Holst, L. S. Anmeldelser: Grundtvigs død. GRS 2019, 70, 130-140.