(1)
Holst, L. Anmeldelser: Grundtvigs død. grs 2019, 70, 130-140.