[1]
Møller, J. 2016. Kirkekamp i en nybrudstid. Grundtvig-Studier. 67, 1 (nov. 2016), 183-186.