[1]
Møller, J. 2019. Anmeldelser: Hartvig Nissen som grundtvigianer. Grundtvig-Studier. 70, (dec. 2019), 141-144. DOI:https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121908.