[1]
Holst, L.S. 2019. Anmeldelser: Grundtvigs død. Grundtvig-Studier. 70, (dec. 2019), 130–140. DOI:https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121907.