[1]
Holst, L. 2019. Anmeldelser: Grundtvigs død. Grundtvig-Studier. 70, (dec. 2019), 130-140. DOI:https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121907.