[1]
Thaulow, V. 2019. Grundtvig som stridsmand og polemiker. Grundtvig-Studier. 70, (dec. 2019), 79-105. DOI:https://doi.org/10.7146/grs.v70i0.121902.