Bennike, Ole. “Danmarks senkvartære Pattedyrsfauna”. GeologiskNyt 19, no. 6 (december 1, 2009). Set marts 23, 2019. https://tidsskrift.dk/gn/article/view/3532.