[1]
Bennike, O. 2009. Danmarks senkvartære pattedyrsfauna. GeologiskNyt. 19, 6 (dec. 2009). DOI:https://doi.org/10.7146/gn.v0i6.3532.