Danmarks senkvartære pattedyrsfauna

  • Ole Bennike GEUS
Nøgleord: boganmeldelse, palæontologi, pattedyr, Kvartær

Resumé

Denne monografi giver en oversigt over ændringer af pattedyrfaunaen i Danmark og de nærliggende områder under sidste istid og Holocæn, svarende til de sidste 115.000 år. I alt omtales 77 arter af land- og havpattedyr.
Publiceret
2009-12-01
Citation/Eksport
Bennike, O. (2009). Danmarks senkvartære pattedyrsfauna. GeologiskNyt, 19(6). https://doi.org/10.7146/gn.v0i6.3532
Sektion
Anmeldelser