Findes der en global temperatur? - fundamentet for hele klimadebatten

  • Bjarne Andresen Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
Nøgleord: klima, klimaændringer, debat, hypotese, global middeltemperatur, termodynamik

Resumé

Nej, det er fundamentalt termodynamisk umuligt at definere en gennemsnitstemperatur af noget som helst. Denne kategoriske, og termodynamisk set ganske elementære, udtalelse har vakt en hel del furore, siden vi publicerede den for godt et år siden, for når der ikke findes en global gennemsnitstemperatur, hvordan kan den så være steget i nyere tid, og hvad med det videnskabelige grundlag for Kyotoprotokollen og andre store politiske tiltag, der som begrundelse henviser til en voksende global temperatur? Tjah, det vil jeg overlade til læserne selv at konkludere.
Publiceret
2008-04-01
Citation/Eksport
Andresen, B. (2008). Findes der en global temperatur? - fundamentet for hele klimadebatten. GeologiskNyt, 18(2). https://doi.org/10.7146/gn.v0i2.3445
Sektion
Tema