[1]
M. S. Rasmussen, “Perspektiv for anvendelsen af jordobservationer i den 3. verden”, GFP, bd. 4, nr. 8, feb. 2012.