Baaner, L. (2013) “Autoritative grunddata”, Geoforum Perspektiv, 12(23). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/8010 (Set: 22juli2019).