Kristensen, L. (2013) “Mercatorprojektionen”, Geoforum Perspektiv, 12(23). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/7686 (Set: 5juni2020).