Rasmussen, M. S. (2012) “Perspektiv for anvendelsen af jordobservationer i den 3. verden”, Geoforum Perspektiv, 4(8). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/5987 (Set: 24 september 2023).