Nielsen, P. S. (2012) “Flyvevåbnets luftrekognoscering”, Geoforum Perspektiv, 4(8). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/gfp/article/view/5985 (Set: 24 september 2023).